Enten

Konijnen enten 2024

Het enten van de konijnen is dit jaar (2024) op ZATERDAG 24 AUGUSTUS. Naar verwachting zal de dierenarts om 9.30 uur starten. Begin augustus wordt er met u, de konijnen liefhebbers, contact gezocht. Alle dieren worden geënt met Eravac (RHD2). De kosten voor het enten moeten nog bekend worden.
 
 
 

 

Lid worden van Ons Genoegen?

De contributie van onze vereniging bedraagt € 25,- voor volwassenen en € 12,50 voor jeugdleden per jaar. Een fokkerskaart kost ongeveer € 15 tot € 20 per jaar. Voor het overmaken van uw contributie, volgt hier ons banknummer: NL79 INGB 0000 6415 14 t.n.v. Pels en Pluimveevereniging "Ons Genoegen" Dorpsstraat 432, 1566 BT Assendelft. Wilt U lid worden of informatie dan kunt u bellen met één van de bestuursleden. 

Secr./Penn. meester

Christa van der Hoorn
Dorpsstraat 432
1566 BT, Assendelft

06-44039046
patrick.christa@hetnet.nl
Ma-Zo: 10.00 - 18.00