ONS GENOEGEN

Pels- en pluimveevereniging

Laatste Nieuws

Ledenvergadering 

De aankomende ledenvergadering vindt plaats op woensdag 29 november, de vergadering start om 20.30. De vergadering vindt plaats in het clubgebouw van de ijsvereniging te Assendelft (achter de Plus). Adres: Dorpsstraat 420 Assendelft. 

 

Uitslagen Zaanstadshow 2023 

De Zaanstadshow was weer zoals vanouds prima georganiseerd door het stichtingbestuur. Er was door het gehele weekend veel publiek en de dieren behaalde mooie predicaten in manage de Delft in Assendelft. De predicaten van de leden van Ons Genoegen kunt u vinden onder:TENTOONSTELLINGEN, Zaanstadshow 2023. Jammer genoeg ontbraken de gevederde dieren (behalve duiven) vanwege de vogelgriep. Hopelijk zien we deze dieren weer snel op de show. Eigen lid Sjaak Noom behaalde een U met zijn Vlaamse Reus en werd daarme kampioen van de konijnen. Meis Bloetjes werd met haar kleurdwerg kampioen in de jeugd. Ruud Dokter had met een F-96 de fraaiste sierduif. En Melvin van der Hoorn werd met zijn Cauchois duif kampioen in de jeugd.

 

Foto's van de Zaanstadshow zijn te vinden onder het kopje FOTO'S, Zaanstadshow 2023.

     Zaanstadshow 2023        
          kooi  
  OG 1 Fraaiste konijn         Vlaamse Reus Sjaak Noom 16  
  OG 2 Fraaiste konijn op 1 na Alaska W. van Buuren 62  
  OG 3 Fraaiste konijn op 2 na Tan Linda de Ruyter 91  
  OG 4 Fraaiste konijn C klasse Tan Linda de Ruyter 96  
  OG 5 Fraaiste konijn C klasse op 1 na Kleurdweg Meis Bloetjes 149  
  OG 6 Fraaiste konijn Jeugdlid Kleurdweg Meis Bloetjes 145  
  OG 7 Fraaiste konijn Jeugdlid op 1 na  Lotharingerdwerg Melvin van der Hoorn 108  
  OG 17 Fraaiste sierduif Cauchois Melvin van der Hoorn 173  
             

 

 

Jongdierendag

  

De jongdierenkeuring op vrijdagavond 6 oktober in het clubgebouw van de IJsclub was een groot succes. De keuring was een alternatief voor de eerder afgelaste jongdierendag. Een inzender stuurde maximaal 5 dieren in, de dieren werden uit de kist gehaald, gekeurd en daarna terug geplaatst in de kist. Totaal waren er 65 konijnen met alle fokkers aanwezig. De dieren waren van mooie kwaliteit en de sfeer was goed. De keurmeesters Rob Pronk en Bart van der Vlis waren hier mede debet aan, alles in een ongedwongen sfeer. De avond werd met een kleine prijsuitreiking en een drankje afgesloten. Dank aan Christa,Sjoerd en Patrick voor de organisatie.  

 

Thuiskeuringen zijn mogelijk was de mededeling welke wij via de KLN ontvingen op 31 augustus.Na overleg binnen het bestuur besloten om hier actief op in te zetten, zowel bij de watervogels als bij de hoenders. De keuring voor de watervogels was een succes, samen met de twee watervogelfokkers (Reijer en Melvin) en Koos van Loe werd een leuke dag gemaakt. Er was geen haast dus genoeg tijd om even een praatje te maken en van elkaar te leren. Kortom een leuke en eigenlijk ook bijzondere ervaring "op eigen erf keuren". De keurmeester en watervogel liefhebbers waren zeer enthousiast.

 

 

Ook de thuiskeuring van de hoenders was een succes. De hoenderfokkers kwamen bijeen om elkaars dieren te aanschouwen, tegelijkertijd keurde de keurmeester de dieren. Ook vandaag kon men een praatje met elkaar maken en van elkaar leren, er hing dan ook een goede sfeer en er werd een leuke dag van gemaakt. Kortom waren de thuiskeuringen een succes en een mooi alternatief, maar natuurlijk zien we de watervogels en hoenders het liefst tussen de konijnen en duiven op de show.
 
De foto's van de Jongdierendag en de thuiskeuringen zijn te vinden onder het kopje FOTO'S, Jongdierendag 2023.

Tatoeëren is bij Patrick van der Hoorn, Dorpsstraat 432 in Assendelft. Patrick zal geholpen worden door Sjoerd Bloetjes. Er wordt alleen getatoeëerd tussen 19.00 en 20.00 uur op de volgende dagen: 21 februari, 14 maart, 4 april, 25 april, 16 mei, 6 juni, 27 juni, 18 juli. Na 18 juli wordt er alleen nog getatoeërd op afspraak, bel hiervoor naar Patrick (06-30410608).

 

Lidmaatschap

 

Indien U uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient U dit voor 1 december schriftelijk aan mij te laten weten. Indien U niet tijdig opzegt, bent U over het kalenderjaar 2023 contributie verschuldigd.

Christa van der Hoorn

Penningmeester 

 
Tevens wil ik hierbij jullie aandacht voor het volgende vragen:
Vanaf heden willen wij u vragen om de contributie voor het lidmaatschap van Ons Genoegen zelf over te maken naar NL79INGB0000641514 t.n.v. Pels- en Pluimveevereniging Ons Genoegen.
Mocht u nog geen contributie over 2023 hebben betaald, dan verzoek ik u dat voor 1 augustus 2023 te doen.
Tarieven:
Lidmaatschap volwassene (vanaf 18 jaar)   Euro 25,00 / jaar
Lidmaatschap jeugd (tot en met 17 jaar)      Euro 12,50 / jaar 

Christa Mulder

Penningmeester